Vítáme vás na oficiálním webu obce Honbice v Pardubickém kraji

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Sbírka právních předpisů

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Platnost do:

Obecně závazná vyhláška obce Honbice č. 1/2021,o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

1.1.2022

 

Obecně závazná vyhláška obce Honbice č. 2/2019 o místním poplatku ze psů

1.1.2020

 

Obecně závazná vyhláška obce Honbice č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Honbice

1.1.2020

31.12.2021

Obecně závazná vyhláška obce Honbice č.1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.1.2019

31.12.2019

Obecně závazná vyhláška obce Honbice č.1/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů

16.4.2006

31.12.2008

Obecně závazná vyhláška č. 2/2002 o místním poplatku za komunální odpad

18.05.2002

15.4.2006

Obecně závazná vyhláška č. 1/2002 o místních poplatcích

01.01.2002

 
Obecně závazná vyhláška č. 5/2001 o místních popl. za komunální odpad

01.01.2002

17.5.2022

Obecně závazná vyhláška č. 4/2001 o nakládání s komunálním odpadem

01.01.2002

 
Obecně závazná vyhláška č. 3/2001 o vymezení povinností držitele psa

08.06.2001

 
Obecně závazná vyhláška č. 1/1999 o místních poplatcích

08.02.1999

31.12.2001

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech