Vítáme vás na oficiálním webu obce Honbice v Pardubickém kraji

Drobečková navigace

Úvod > Občan > Chci vyřídit

Chci si vyřídit

Prokázání bezdlužnosti

Pro účely prokázání neexistence dluhu občana vzhledem k obci Honbice, je možné využít přiložený formulář.


Informace o podání přihlášky/odhlášky k poplatku ze psů

Poplatek za psa se platí za psa staršího 3 měsíců, jehož držitel má trvalý pobyt, nebo sídlo firmy se nachází na území města Chomutova. Držitel psa je povinen přihlásit psa do evidence do 15 dnů od okamžiku jeho nabytí. Ve stejném termínu je povinen ohlásit veškeré změny, které mají vliv na výši nebo zánik poplatkové povinnosti. Přihlásit psa je povinen i držitel, který bude uplatňovat zákonnou možnost osvobození od poplatku. Více vyhláška obce Honbice o místním poplatku ze psů.


Informace o podání přihlášky/odhlášky k poplatku za odpady

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku. Poplatník je automaticky přihlašován obcí ve chvíli svého přihlášení k trvalému pobytu.

Poplatníci  jsou povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu do 30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. Více vyhláška obce Honbice o místním poplatku za svoz komunálního odpadu.


Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

 Žádost doručte na obecní úřad Honbice.